Wielu moich Klientów boryka się z problemem dziedziczenia po rodzicach. W obecnej sytuacji demograficznej, znacznie zwiększonej ilości zgonów sytuacja prawna spadkobierców staje się trudna. Spadkobiercy muszą zmierzyć się z wieloma pytaniami dotyczącymi spadku po matce czy po ojcu. Dochodzą do tego problemy rozliczenia spadku z rodzeństwem, dziadkami, krewnymi z kraju lub zza granicy.

W niniejszym wpisie odpowiem na podstawowe pięć pytań które zadają mi Klienci w sprawach spadkowych z udziałem zmarłego ojca lub matki.

W jakiej części dziedziczę po matce lub ojcu?

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Co to oznacza? Jeśli spadkobierca miał dwójkę dzieci oraz żonę – dziedziczą oni po równo czyli po 1/3 spadku.

Jeśli zaś miał 4 dzieci oraz żonę – żona otrzyma 1/4 spadku a dzieci podzielą się pozostałą częścią czyli 3/4 podzielą miedzy siebie.

Co w sytuacji gdy spadkobiercą był dziadek, mój tata lub mam nie żyją?

Jeżeli dziecko spadkodawcy (ojciec, matka wnuczków) nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych

Najstarszy syn dziedziczy najlepszą część działki – tę od wschodu

Klient

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *