Nowe limity i stawki w zakresie zwolnień od  podatku od darowizn i spadków dotyczyć mogą także spadkobierców posiadających zobowiązania względem organów podatkowych.

Z dniem 13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja wysokości limitów zwolnień podatkowych, która większa dotychczasowe kwoty obowiązujące od kilku lat w zakresie wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846).

Tymsamym Ustawodawca zdecydował o zwiększeniu dotychczasowych limitów co pozytywnie wpłynie na zobowiązania obdarowanych lub spadkobierców. Nie są to zmiany istotne, lecz należy je znać przy rozliczeniach z fiskusem.

Nowelizacja limitów podatkowych – ile skorzystamy?

Zanim przejdziemy do aktualnych stawek warto przypomnieć kto należy do poszczególnych grup podatkowych w tabeli poniżej.

W związku ze zmianą przedziałów do których obowiązuje zwolnienie należy przedstawiam obowiązujące kategorie kwotowe.

Grupa podatkowa  Limit przed nowelizacją  Limit po nowelacji 13.10.2022 r.
I grupa podatkowa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie9637 zł10.434 zł
II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych7276 zł7878 zł
III grupa podatkowa: inni nabywcy4902 zł5308 zł
nowe stawki kwoty wolnej od podatku

Zmiana stawek podatkowych

Jednocześnie zmieniła się skala podatkowa – zmieniły się kwoty od których stosuje się poszczególne stawki podatkowe:

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
ponaddo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
11 1283%
11 12822 256333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
11 1287%
11 12822 256779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 2561780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
11 12812%
11 12822 2561335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 2563115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł
nowa skala podatkowa kwoty wolnej od podatku

Jednocześnie warto wspomnieć o przygotowywanej w nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie kwot wolnych od podatku.

Jest projekt wyczekiwany projekt kwot wolnych od podatku.

Projekt zakłada zmiany w następującym zakresie:

 Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 18060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”.

Aktualny przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2628

Aktualne kwoty obowiązują od niemal 20 lat, tj. od dnia 01.01.2003 r., kiedy to wynosiły one odpowiednio około 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (800 zł
w 2003 r.). Proponowany projekt zakłada podniesienie tych kwot do 12-krotności, 9-krotności
i 6-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł). Należy to uznać za zmianę korzystną dla podatników.

Obecne zmiany spowodują urealnienie obowiązków fiskalnych i ulg w stosunku do faktycznych wynagrodzeń.

W jakich sprawach spadkowych może pomóc Kancelaria

W przypadku procedur związanych z podatkiem od spadków i darowizn, w tym także kwestii odrzucenia spadku lub opłaty podatku od przyjętego spadku – skontaktuj się z Kancelarią pod numerem telefonu: 500 861 130, emial: kontakt@dnradcaprawny.pl

Doradzamy w zakresie procedur podatkach, działów oraz podziału spadku. Kancelaria pomoże przeprowadzić procedury spadkowe związane z majątkiem pozostawionym w Polsce. Rolą pełnomocnikiem jest opieka nad sprawami majątkowymi i odpowiednie poprowadzenie postępowania przed odpowiednimi urzędami lub sądami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *